PKN
Protestantse Gemeente te Dinther c.a.
 
kerkklokje april /mei '24 kerkklokje april /mei '24
PROTESTANTSE GEMEENTE
 TE DINTHER C.A.


APRIL - MEI 2024‘t Kerkklokje

50e jaargang nr. 2
Verschijningsdatum 6 april 2024
Volgende nummer 1 juni 2024
Kopij inleveren vóór 18 mei 2024

KERKDIENSTEN
Zo 7 apr               Pastor H. de Bruijn
                                               Koffie na de dienst
Zo 14 apr             Ds. E. de Waard
Zo 21 apr             Pastor J. Bron
Zo 28 apr             Pastor H. de Bruijn
Zo 5 mei              Pastor H. de Bruijn
                                               Koffie na de dienst
Zo 12 mei            Pastor J. Bron
Zo 19 mei            Pastor H. de Bruijn
                                               Pinksteren
Zo 26 mei            Ds. E. Leune
Zo 2 juni              Pastor J. Lankhaar
                                               Koffie na de dienst
Alle diensten beginnen om 10.00 h, tenzij anders aangegeven.
U kunt de diensten ook thuis volgen via de livestream – de link naar de stream kunt u vinden op de website van de kerk.

ALGEMENE GEGEVENS
PROTESTANTSE GEMEENTE TE DINTHER C.A.
KERKSTRAAT 2, 5473 GN HEESWIJK-DINTHER.
Website: http://dinther.protestantsekerk.net/

Predikant            H. de Bruijn                                       06-12314915
                               Email: hjbruijn1981@kpnmail.nl

Van de Pastor
Overdenking n.a.v. Johannes 3: 14-17
‘De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, opdat iedereen die gelooft, in Hem eeuwig leven heeft. Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden.’
In de kerk kunnen we het niet genoeg over de liefde hebben. In een wereld waarin het er vaak zo liefdeloos aan toegaat. Aan Gods liefde ligt het niet. Ook al wijzen er vaak veel vingers naar God. Als God al bestaat waarom….. U en jij kent het wel. Waarom laat God al die ellende toe. God heeft toch de macht om in te grijpen. Als ik God was dan…. Wij mensen denken het vaak beter te weten dan God. God gaat zijn ongekende gang met deze wereld, met Zijn schepping, met ons mensen.
Zo gaat God ook zijn ongekende gang met Zijn Zoon Jezus Christus. We kunnen het ons als mensen niet voorstellen. God de Vader heeft Zijn eigen Zoon gegeven als offer om de wereld en de mensen te redden! Zeker als ouders kun je het je toch niet voorstellen om een eigen kind te geven.
Zonder dit offer zou het wonder van Pasen niet hebben kunnen plaatsvinden. Jezus is sterker dan de dood. Hij heeft de dood overwonnen. Daarvoor moest hij wel de diepte van de dood in. De dood mag in Hem een doorgang zijn naar het eeuwige leven. Een leven zonder ziekte, pijn, moeite en een leven waarin de dood niet meer zal zijn. Geen oorlog meer of geweld. Wie zou daar nu niet naar verlangen?
Dat is het blij vooruitzicht dat God door Pasen aan ons wil meegeven. Omdat God u, jou en mij liefheeft heeft Hij Zijn Zoon gegeven. Niet te bevatten. Wat een liefde van God moet daar niet achter schuilen. God houdt Zijn woord. Hij laat Zijn schepping niet los. Hij doet wat Hij beloofd. Er kunnen jaren en eeuwen overheen gaan maar vroeg of laat vervuld Hij Zijn beloften.
Aan Adam en Eva was al een verlosser voorzegt en zoveel jaren, zoveel eeuwen later is dat in vervulling gegaan met de komst van Jezus. Hij is de redder van de wereld. We mogen onze ogen hoopvol op Hem richten. Gods reddende Licht is sterker dan welke duisternis dan ook.Het Licht van Christus mag met de nieuwe Paaskaars weer in de kerk gebracht zijn. Elke zondag mogen we rond Zijn Licht samenkomen. Zijn Licht mag ons bemoedigen, troosten en nabij zijn in vreugdevolle dagen maar ook in tijden van verdriet. Zijn Licht mag ons leiden. Het Licht dat nooit meer dooft. Met Zijn Licht gaan we het feest van Pinksteren tegemoet.
Rond het licht dat leven doet,
groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor- of tegenspoed,
zegen zoekt, mag binnentreden,
bij de Heer zijn wij hier thuis,
kind aan huis.

Rond het boek van Zijn verbond,
noemen wij elkaar bij name,
roepen wij met hart en mond,
levenswoorden: ja en amen,
als de kerk van liefde leest,
is het feest.

Rond het licht dat leven doet,
groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht straal ons tegemoet,
zegen wie Uw liefde delen,
licht dat dit geheim behoedt:
God is goed.


Ontvang allen een hartelijke groet, Henco de Bruijn mede namens Gerdien en de kinderenTerugblik
Op donderdag 22 februari vond de gespreksavond plaats over het ‘Onze Vader’. Ondanks het zeer slechte weer die avond was er toch een leuke groep bij elkaar om het gesprek onderling aan te gaan. De mogelijkheid om een volgende keer een gespreksonderwerp op een middag te bespreken wordt zeker meegenomen.

Op zondag 5 maart blikken we terug op een geslaagde oecumenische Wereldgebedsdagviering waarin pastors Henco de Bruijn en Guido Dieteren van de Augustinusparochie voorgingen. Wat was het bemoedigend om te zien dat de kerk vol zat. Ook de Ark zat na afloop helemaal vol voor de koffie/thee waarin er een fijne oecumenische onderlinge ontmoetingen waren.

Op goede vrijdag werd door Maarten de Paaskaars uit de kerk gedragen en op de Paasmorgen werd door Alinda de nieuwe brandende Paaskaars weer de kerk binnengebracht. Een goede samenwerking tussen broer en zus!Voorbeden

Heeft u/heb jij persoonlijke punten van gebed en/of dank voor de voorbeden? Laat het mij (Henco) gerust weten per mail/telefoon of spreek mij gerust aan voor de dienst. Als er die zondag een gastvoorganger is mag de voorbede graag schriftelijk worden doorgegeven aan de dienstdoende voorganger of koster. Dan kunnen uw en jouw voorbeden ook een plaats krijgen in de dienst.


Een ontmoeting met……

Naam: Jan Breddels
Leeftijd: moet dat nou? 😊 61 jaar sinds 4 maart.
Geboorteplaats: Utrecht

Werk/bezigheden: Werken in de thuiszorg en zorgen voor de Zusters JMJ die zich op hun beurt weer zorgen voor mij.

Wat is je grootste passie: Ik heb veel passies en liefhebberijen maar de grootste is wel mijn liefde voor dieren en alles wat GOD geschapen heeft. Mijn broedernaam is niet voor niets Frans van Franciscus. Inmiddels geen broeder meer maar de naam blijft mij lief.
  
Wat is je lievelingsboek: Dat zou natuurlijk de bijbel moeten zijn. Een boek voor mij waarin in uit leef en mij richting geeft. Maar de boeken van de Bob Evers serie heb ik vroeger verslonden.
 
Welke persoon zou je graag willen ontmoeten: Na een tweede mislukte aansluiting in een abdij ben ik wel een beetje klaar met.. of wakker geworden? Volwassen geworden? Geen mens dus maar ik hoop te zijner tijd DE HEERE JEZUS in levende wijze. Hoewel ik nu al niet meer zonder HEM kan.
   
Hoe besteed je je vrije tijd het liefst: lezen en reizen. Dat laatste niet meer met de auto. De trein is het mooiste vervoermiddel. Mijn vader heeft vroeger gewerkt bij Werkspoor en later bij de Nederlandse Spoorwegen. De liefde voor de trein is dus niet gek.
 
Favoriete dier: alle dieren maar Kareltje, mijn oude parkiet, nu Corretje, ook een parkiet en mijn twee hanen zijn favoriet!
 
Wat staat er op je Bucketlist wat zou je nog graag willen doen? Ik heb niet zo dat ik iets speciaal wil of zou willen. Ik vind ongedachte ontmoetingen met mensen en dieren geweldig. Die ontmoetingen zijn er gelukkig heel veel.
 
Wat is de band met de protestantse gemeente: de band is er in de persoon van onze pastor Henco de Bruijn. Henco is mijn oud pastoraal medewerker uit Ameide. Tijdens een moeilijke periode in mijn leven heb ik hem al mogen leren kennen. Erg fijn, ondersteunend en bemoedigend.

Vanaf welk moment ben je betrokken bij de kerk Dinther: Na het verlaten van de Abdij van Berne vorig jaar oktober 2023 heb ik contact opgenomen met Henco en ben ik de diensten gaan bezoeken. Niet meer weggebleven. Maar het afscheid zit er toch al weer aan te komen. Op 1 mei 2024 hoop ik de sleutel te krijgen van een appartement in Ameide. Eind mei danwel begin juni hoop ik te verhuizen. Ik zal jullie gaan missen!
 
Wat zijn de eerste woorden die bij je opkomen bij de Dintherse kerk: Ik kan mij alleen maar aansluiten bij alle vorige ontmoetingen. Warmte. Betrokkenheid op nieuwe leden. Belangstellend. Een feest!
 
Heb je een favoriete Bijbeltekst/lied: Vele! Prediker is mijn favoriete Bijbelboek. Maar vooral de Psalmen 4, 91, 92, 121 en 122. De Psalmen 4 en 91 vanwege het laatste getijdengebed van de dag, de Completen.
 
Heb je een tip of een wens voor onze gemeente: Meer de diensten bezoeken voor zover mogelijk.

Hoe zet jij jouw talenten en gaven in voor de Protestantse Gemeente?  Door er maar gewoon elke zondag te zijn.

Ontbreekt er een vraag? Nope. Mooie vragen!

Ode aan Huub Oosterhuis
Vorig jaar met Pasen 2023 stierf Huub Oosterhuis. Er lagen al enige plannen klaar om met zijn vele muziekwerken aan de slag te gaan. Na 9 april wist een groep muzikanten en zangers/zangeressen uit de regio het zeker: in 2024 brengen ze een ode aan Oosterhuis, in de omgeving van Rosmalen, Berlicum, Loosbroek, Middelrode, Heeswijk Dinther, Vught, Sint-Michielsgestel, Den Dungen en meer.

Wat gaan ze doen? Op drie zaterdagen krijgt vanaf 17.00 uur in drie verschillende kerkgebouwen deze ode gestalte. Er worden liederen uit zijn repertoire gezongen, er zijn meezing liederen, de Missa Solemnis wordt uitgevoerd, dit is zijn mis met muziek door componist Tom Lowenthal. Naast de Missa Solemnis een groot aantal liederen, zoals: Groter dan ons hart; Ken je mij?; Lied van de 7e dag; Lied aan het licht.

De uitvoering wordt gedaan door cantorijen uit Vught en Berlicum-Rosmalen, versterkt met gastzangers en het klein koor, samen met het groot koor. Een aantal muzikanten doen mee op orgel, piano, dwarsfluit en andere.

De gastzangers komen uit Loosbroek, Middelrode, Engelen, Rosmalen, Den Bosch. Het geheel staat onder leiding van Greet Strijker-van den Berg, dirigent/cantor uit Berlicum.

De groep is te beluisteren, telkens vanaf 17.00 uur op zaterdag 6 april, Sacramentskerk Middelrode, Driezeeg 38. Op zaterdag 13 april, SOW-kerk Berlicum-Rosmalen, Raadhuisplein 4 en op zaterdag 20 april, Lambertuskerk, Helvoirtseweg 5 Vught.
Inloop vanaf 16.30 uur, entree gratis, vrijwillige bijdrage na afloop.
Agenda:

Donderdag 18 maart: Koffiemiddag in de Ark 14.30-16.30 uur.
Donderdag 16 mei: Koffiemiddag in de Ark 14.30-16.30 uur.
Zondag 7 juli: Het koor ‘Multiple Voice’ uit Oosterhout komt een bijdrage leveren aan de dienst.Uit de kerkenraad ....

Op 12 maart was er een kerkenraadsvergadering, de eerste vergadering waarbij Harry Vos vanuit zijn nieuwe woonplaats America (Limburg) moest komen. Ondanks zijn verhuizing wil Harry graag bij onze gemeente betrokken blijven, en blijft hij ook ouderling in onze gemeente. Nu was Harry ook onze vaste koster, met Abel Buijs als vervanger, maar dat is minder praktisch als je op bijna een uur rijden afstand woont. Daarom willen we toe naar een groepje van ca. 4 kosters zodat er een rooster gemaakt kan worden dat iemand één keer maand koster is. Harry en Abel zijn nog steeds bereid om eenmaal per maand te kosteren, en inmiddels hebben we ook Leni Romein bereid gevonden. We hopen snel nog een 4e hulpkoster te vinden!  Een andere activiteit die minder praktisch is voor Harry is het bezoeken van nieuw-ingekomenen. Als iemand die staat ingeschreven bij de Protestantse Kerk in Nederland in Bernheze komt wonen krijgen wij daar bericht van. Ons beleid is dat we die persoon verwelkomen door een bezoekje te brengen, en wat te vertellen over onze gemeente. Als men het op prijs stelt volgt daarna ook nog een kennismakingsbezoek van onze pastor. Harry Vos en Mariet Buijs zijn degenen die namens ons de nieuw ingekomen leden bezoeken. Ook voor die activiteit moeten we op zoek naar een vervanger voor Harry. En …. ook voor Mariet. Mariet heeft aangegeven dat ze aan het einde van dit jaar na bijna 25 jaar wil stoppen met haar taken. Ze merkt dat met het ouder worden ook al die taken steeds meer moeite kosten.  Uiteraard is daar alle begrip voor, en zijn we dankbaar voor alles wat Mariet al die jaren voor onze gemeente heeft gedaan. We zijn dus ook op zoek naar:
 
  • een ouderling (met als taak het secretariaat)
  • iemand die elk jaar gast-voorgangers zoekt om het preekrooster voor het volgende jaar gevuld te krijgen.
  • iemand die om de 2 maanden de Kerkklokjes van adresstickers voorziet, en in bundeltjes bij de bezorgers brengt
  • iemand die eenmaal per jaar de enveloppen voor actie Kerkbalans voorbereidt: antwoordstrookjes printen, enveloppen vullen en de bundeltjes voor de lopers klaar maken

Kortom, genoeg werk in de wijngaard!  Zoals u begrijpt hopen wij dat er mensen zijn die zich aanbieden om één of meerdere taken op zich te nemen. Als u vragen heeft, of er eens over wilt praten of het iets voor u is, dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,
Jelle Nieuwland


Van de kerkrentmeesters

Het bericht van de kerkrentmeesters is deze keer kort maar zeer krachtig. Het gaat over het resultaat van de Aktie Kerkbalans 2024 in onze gemeente.
De kerkrentmeesters hebben de afgelopen weken de Aktie Kerkbalans 2024 gehouden. Deze Aktie is inmiddels afgesloten, en het resultaat was zeer bemoedigend.
Er is in totaal voor 2024 een bedrag toegezegd van € 13.941.
Voor 2023 was er toegezegd € 12.013, een toename van maar liefst 16%. Dat is zeer positief in tegenstelling tot de landelijke trend, waarbij rekening wordt gehouden met een daling van 1,9%.
Dit is voor onze gemeente een geweldig succes en reden tot grote dank.
Allereerst dank aan allen die hebben meegeholpen om de enveloppen op de adressen te bezorgen en vervolgens de ingevulde formulieren weer op te halen. Omdat onze gemeenteleden over een groot gebied verspreid wonen gaat hier veel tijd in zitten. Gelukkig waren er weer genoeg gemeenteleden bereid om dit te doen, vele handen maken licht werk!
Hartelijk dank voor jullie medewerking.
Vooral ook veel dank aan allen die een bedrag hebben toegezegd voor 2024. Het werk in onze gemeente kan zo ook dit jaar weer voortgang vinden om zo bij te dragen aan de opbouw van Gods koninkrijk.

Namens de kerkrentmeesters hartelijk dank en groet,
Jaap Versluis
Andante Cantabilé

De gedachtenis aan Jezus Christus in onze traditie krijgt haar hoogtepunt in de lijdenstijd en het Paasfeest.
Het Paasfeest valt samen met het Joodse Pesach, dat de verlossing van het volk Israël uit de Egyptische slavernij viert.
In ons tijdsgewricht is de ‘Passiemuziek’ een belangrijke rol in ons culturele leven.  Bach’s Matthäus Passion en in mindere mate de nog mooiere Johannes Passion, zijn nog steeds traditionele trekpleisters, die ver uit steken boven het minder bekende repertoire op Passiegebied.
Voor sommigen is Passiemuziek een evangelische beleving, voor anderen het genieten van muzikaal drama, dat velen tot tranen toe kan roeren.
In de Katholieke geloofstraditie speelt de requiemmis ofwel de dodenmis (zo genoemd vanwege de beginwoorden (Introïtus) “requiem aeternam dona eis, Domine (schenk hun de eeuwige rust o Heer) nog altijd een hoofdrol. De prachtige oorspronkelijk Gregoriaanse vorm is zelfs na de invoering van de meerstemmigheid in de mis nog te horen.
In de loop der tijden hebben allerlei culturele ontwikkelingen invloed gekend op talloze kunstuitingen, niet alleen religieuze muziek, maar ook in de film. Jesus Christ Superstar heeft inmiddels weer een nieuwe versie. In de schilderkunst, met name in de renaissance, heeft het lijdensverhaal de volle aandacht gekregen.
In deze periode van het kerkelijk jaar vliegen de Passies, de Stabat Maters (lied van de klagende moeder bij het kruis) en aanverwante uitingen je dus om de oren.
Maar binnen deze mix van passie- en paasuitingen is er toch één bijzondere muzikale uiting van het Requiem, die ik hierbij
onder uw aandacht wil brengen.
Ik bedoel: het magistrale werk van Johannes Brahms; 
Ein Deutsches Requiem, opus 45.
Dit meesterwerk biedt door zijn diepzinnige en triomfale betekenis een schitterende muzikale uiting.
De inhoud wordt bepaald door drama, troost èn perspectief.
Hoewel Brahms niet erg religieus was heeft hij met dit werk een geweldig stuk evangelie onder onze aandacht gebracht.
De nadruk ligt op de troostende werking van de opstanding.
De romanticus Brahms droeg het werk op aan zijn overleden moeder. Hij selecteerde zelf de Bijbelteksten, compleet met zaligsprekingen, de troost van het hiernamaals, de overwinning van de dood, waarin Jezus is voorgegaan.
Ein Deutsches Requiem wordt (gelukkig) nog vaak in concerten uitgevoerd met groot orkest, koor en solisten.
Wie deze prachtige compositie van Brahms echt goed wil doorzien kan het beste met de partituur (de bladmuziek) binnen handbereik gaan luisteren (kost ongeveer 70 minuten).
Het hoogromantische werk laat je ervaren hoe de muziek bij de tekst zorgt voor de passende en expressieve accenten bij de verschillende fasen.
Dus: wilt u eens iets anders dan Bach?
Luister dan naar Brahms, die niet voor niets de Bach van de Romantiek werd genoemd.
Hij was bescheiden en publiceerde zijn werken pas op latere leeftijd omdat hij zichzelf niet goed genoeg vond…
Wat een geweldige evangelische boodschap; dit protestantse requiem: eindelijk na alle pijn van het lijden en sterven de opstanding!
Kortom: deze muziek van Brahms is een troostvolle aanrader voor na de lijdenstijd. Waarschuwing vooraf: kippenvel kan hiermee gemakkelijk ontstaan…

Uw organist Dick Boerefijn
 

 

 

 

 Van de diaconie

Bericht van Uno Mas: Bezoek aan een familie van een studiebeurs student
Er was tijd vrij gemaakt om in Cobán enkele families van studenten te gaan bezoeken. Uno Más ging met enkele bezoekers naar een gezin in Comunidad Las Victorias. Dochter Jackelin gaat naar het tweede jaar van de middelbare school met een studiebeurs van de Diaconie Heeswijk-Dinther. Het was een hartverwarmend bezoek en moeder, die vorig jaar nog te verlegen was om iemand aan te kijken, hield nu een speech met een glimlach. Ze is zo dankbaar dat haar dochter kan studeren en ook dat zij, moeder Claudia, de kans heeft gekregen om bij CasaSito te studeren en nu al kan lezen en schrijven. Broertje Dani van 8 jaar voegde er nog aan toe, dat hij later ook graag studiebeurs student wil worden. Vader geeft les in weven en maakt prachtige patronen op het weefgetouw. Jackelin is een heel open en spontaan meisje en ze kan heel goed tekenen. Op de foto enkele van haar schilderijen aan de muur. Er wacht haar vast een mooie toekomst. Als dank voor hun gastvrijheid, overhandigden we een mand met etenswaren.


Bijzondere collectes

5 mei     Collecte Noodhulp                          Kerk in Aktie
Vandaag vieren wij Bevrijdingsdag. Niet iedereen leeft in vrijheid. We leven mee met mensen die lijden onder de gevolgen van oorlog en collecteren voor Oekraïne.
Van harte aanbevolen!

26 mei   Collecte Pinksterzending              Kerk in Aktie
In Bangladesh vormen Christenen een kleine minderheid. Kerk in Aktie steunt de gemeenteopbouw voor dorpskerken.
Graag uw steun.

30 juni  Collecte Werelddiaconaat           Kerk in Aktie
De opbrengst van deze collecte gaat naar Moldavië en is bestemd voor zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen.
Van harte aanbevolen!


Opbrengst bijzondere collectes:

11 feb                   Noodhulp vluchtelingen                              € 37,40

3 mrt                     Voorjaarszending                           € 93,95

31 mrt                  Werelddiaconaat                            € 52,35
 
terug
 
 

kerkdienst
datum en tijdstip 26-05-2024 om 10.00 uur
meer details

kerkdienst / koffie na de dienst
datum en tijdstip 02-06-2024 om 10.00 uur
meer details

kerkdienst / H. Avondmaal
datum en tijdstip 09-06-2024 om 10.00 uur
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 16-06-2024 om 10.00 uur
meer details

 
kerkklokje april /mei '24
meer
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.