PKN
Protestantse Gemeente te Dinther c.a.
 
Over Ons Over Ons

De Protestantse Gemeente te Dinther c.a. heette vroeger – vóór 2004 -  de Nederlands Hervormde Gemeente te Dinther c.a. De gemeente bestaat sinds 1648 en vierde dus in 1998 haar 350 jarig bestaan. Vanaf de oprichting af heeft het ledental zich altijd bewogen tussen de 35 en 120.
Het huidige kerkgebouw dateert van 1843. De naast de kerk gelegen pastorie is gebouwd in 1789 en was aanvankelijk de pastorie van  de katholieke pastoor Versantvoort.
Na de “kerkruil” in 1806 kwam ook de pastorie in protestantse handen.
De oude katholieke schuurkerk naast de pastorie werd afgebroken en op dezelfde plaats werd de huidige kerk gebouwd.

Veel meer interessants over de geschiedenis van de Protestantse Gemeente te Dinther c.a. is te lezen in het ter gelegenheid van het 350 jarig bestaan uitgegeven boek “Hervormde Gemeente te Dinther 1648-1998 “geschreven door dr. Hans Jansen, predikant te Dinther . Het boek is nog steeds verkrijgbaar.

De Protestantse Gemeente te Dinther c.a. omvat tegenwoordig de kerkdorpen Dinther, Heeswijk, Loosbroek, Nistelrode, Vorstenbosch  en een gedeelte van Heesch.
Het is een kleine, maar zeer hechte geloofsgemeenschap, vanouds sterk vertegenwoordigd door de families Buijs en Juijn.

Het is een levendige gemeente. Iedere zondag is er een kerkdienst. De eerste zondag van de maand wordt gezamenlijk koffiegedronken in de achter de kerk gelegen ontmoetingsruimte “De Ark”.
De kinderen komen in de kindernevendienst bij elkaar. De vrouwencontactgroep bestond in 2011 veertig jaar en komt maandelijks bijeen.

 
Lidmaatschap Lidmaatschap

Lidmaatschap

De Protestantse Gemeente te Dinther c.a. kent verschillende soorten lidmaatschap, te weten:

Belijdende leden zijn zij die belijdenis van hun geloof hebben afgelegd. Belijdende leden zijn ook altijd doopleden. Als iemand belijdenis doet en nog niet is gedoopt, wordt hij of zij op dat moment gedoopt. Wij erkennen de belijdenis die mensen in andere kerken hebben afgelegd en lid van onze gemeente willen worden.

Doopleden zijn zij die als kind zijn gedoopt. Wij erkennen de doop die mensen in andere kerken hebben ontvangen en nu dooplid van onze gemeente willen worden.

Gastleden zijn zij die dooplid of belijdend lid van een andere gemeente zijn en ook bij onze gemeente ingeschreven willen zijn, omdat zij zich bij onze gemeente betrokken voelen. Zij blijven ingeschreven staan in hun eigen gemeente, maar staan ook bij ons ingeschreven, als gastlid. Ook kinderen die in een andere gemeente staan ingeschreven (omdat één van de ouders daar lid is bijvoorbeeld) komen voor het gastlidmaatschap in aanmerking.

Wie staan er verder geregistreerd in de administratie van de Protestantse Kerk in Nederland?

Naast doopleden, belijdende leden en gastleden staan in de administratie ook de ongedoopte kinderen van leden, personen die 'vriend van de gemeente' (kortweg: ‘vriend’) zijn en mee geregistreerde familieleden van leden.

Wie komen daarvoor in aanmerking? Bijvoorbeeld de partner van een lid van onze gemeente, niet-gedoopte kinderen van wie één van de ouders bij ons staat ingeschreven, mensen bij wie het geloof groeiende is maar nog niet de formele stap naar de kerk hebben gezet, zij die geregeld onze diensten bezoeken enzovoorts.

Dan is er ook nog de mogelijkheid om een voorkeurslidmaatschap aan te vragen.

Wanneer u lid wilt zijn van onze gemeente maar geografisch onder een andere gemeente valt (dit komt bijvoorbeeld vaak voor bij studerende kinderen) dan kunt u een zgn. voorkeurslidmaatschap aanvragen.

Hiervoor geldt de volgende procedure:
U moet zelf het initiatief nemen voor aan-  en afmelding voorkeurslidmaatschap; De ledenadministrateur van de geografische gemeente dient hiertoe een verzoek in bij de voorkeursgemeente.

Aanmelden voor doop en huwelijksbevestiging:
Aanvragen voor doop en huwelijksbevestiging kunnen bij de predikant of pastor (kerkelijk werker) worden ingediend.

Uitschrijven
Als u zich wilt laten uitschrijven uit de Protestantse Kerk in Nederland en bijgevolg ook uit onze gemeente kan dat door contact op te nemen met de ledenadministratie.

 

lees meer ยป
 
 

kerkdienst
datum en tijdstip 26-05-2024 om 10.00 uur
meer details

kerkdienst / koffie na de dienst
datum en tijdstip 02-06-2024 om 10.00 uur
meer details

kerkdienst / H. Avondmaal
datum en tijdstip 09-06-2024 om 10.00 uur
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 16-06-2024 om 10.00 uur
meer details

 
kerkklokje april /mei '24
meer
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.